Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność gospodarcza

Gmina Wiślica jest gminą typowo rolniczą. 
Na terenie gminy działają obecnie 163 podmioty gospodarcze. Wszystkie z nich prowadzone są przez osoby fizyczne.

Wszystkie wymienione firmy mają swoją siedzibę na terenie gminy Wiślica.
Ilość podmiotów wg branż przedstawia się następująco:
ˇ handlowe - 68
ˇ usługowe - 25
ˇ produkcyjne - 59
ˇ transportowe - 8
ˇ gastronomiczne - 3

Do bardziej znaczących na terenie gminy zakładów należą:
1. Masarnia p. Zbigniewa Chrobota w Łatanicach 
2. Zakład Usługowo -Produkcyjny w Chotlu Czerwonym 
3. Zakład Produkcji Mebli w Wiślicy 
4. a także inne zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze.

Jednostki wspomagające działalność gospodarczą:

http://www.mikroporady.pl

Wersja XML