Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konserwacja urządzeń melioracyjnych w Gminie Wiślica

     W każdej miejscowości z terenu Miasta i Gminy Wiślica, prowadzone są prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych.  Zakres robót obejmuje ponad 37 km rowów, które zostaną pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione. Do końca listopada przewidziane jest zakończenie prac przy konserwacji tych urządzeń.

 

 

Wersja XML