Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont Szkoły w Skotnikach Dolnych

           Gmina Wiślica otrzymała 422 278,94 zł dofinansowania dla projektu pt. „ Inwestycja  w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica” w ramach naboru nr PRSW.07.04.00-IZ. 00-26-215/18 dla Działania 7.4 „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej  i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

           Projektem objęte zostały dwie szkoły z terenu Gminy Wiślica : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy oraz Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych.  Dotychczas modernizacji  poddane zostały nie tylko pomieszczenia lekcyjne ale również pomieszczenia bibliotek, świetlic, holle, klatki schodowe, a także sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej  w Skotnikach Dolnych. Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy planowany jest w pierwszej połowie 2020 roku.

 

 

Wersja XML