Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ścieżka rowerowa

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej na trasie Wiślica-Kraków. Obecnie wykonywane jest koryto pod nasyp z kamienia na podbudowę nawierzchni ścieżki. Zadanie to wykonywane jest w ramach projektu  partnerskiego realizowanego przez Gminy Wiślica,  Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec oraz Powiat Kazimierski.

 

 

Wersja XML