Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja PGNIG

Dnia 4 lutego 2020 r. w Wiślicy w budynku przy ul. Łokietka 2, odbyła się konferencja związana z przyłączeniem do sieci gazowej gmin. W konferencji brali udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, p.o. Prezesa Zarządu PSG Ireneusz Krupa oraz Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosław Słoniewski.  

Podczas konferencji zostały przedstawione dotychczasowe zrealizowane etapy gazyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem woj. świętokrzyskiego oraz gminy Wiślica w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski (PPI).

Jak wynika z informacji przekazanych od Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosława Słoniewskiego, do końca marca planowane jest przygotowanie koncepcji dalszej gazyfikacji gminy Wiślica, której faktyczna realizacja zgodnie z zapewnieniami ma się rozpocząć na przełomie roku 2020/2021. Warto przypomnieć, że dotychczas na terenie gminy Wiślica w części zgazyfikowana została miejscowość Górki.

Brak opisu obrazka

Wersja XML