Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania prewencyjne w miejscach publicznych w Wiślicy

    Zarówno w dniu wczorajszym jak i dzisiejszym przeprowadzono dezynfekcję miejsc publicznych na terenie miasta Wiślica. Na terenie Gminy Wiślica 27 osób objętych jest kwarantanną, 5 osób zakończyło kwarantannę i nie ma osób z potwierdzonym zakażeniem. Kwarantanną w powiecie buskim objętych jest 424 osoby.

 

 

 

 

Wersja XML