Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania prewencyjne jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy Wiślica

           Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Wiślica, włączając się w ogólnokrajową akcję zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  przy pomocy nagłośnienia z samochodów strażackich  zachęcają mieszkańców do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, a w szczególności do  pozostania w domu.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML